Groeien met Lef!


Maatschappelijke opdracht:

In elke kern kwalitatief goed openbaar onderwijs.
Onze scholen zijn zich bewust van hun veranderende maatschappelijke rol.
 

Onderwijs: 

Dit is meer dan het voldoen aan de kwaliteitseisen van de inspectie.
Optimaal benutten en waarderen van de verschillende talenten van kinderen.
Plezier in leren en een leuke schooltijd.
We verwachten van elkaar bovengemiddelde prestaties.  


Personeel:

Onze medewerkers zijn professionals en ambitieus en blijven zich continu ontwikkelen. 
De medewerker doet er toe, zorgt voor goed onderwijs.
 

Huisvesting en inrichting:

Wij bieden een uitnodigende leeromgeving met goed geoutilleerde scholen en bijbehorende faciliteiten.
De schoolgebouwen zien er fris en uitnodigend uit.
 

Actief uitdragen van de kernwaarden:

De stichting en de scholen hebben een duidelijk profiel en we onderscheiden ons van andere scholen. 
Dit wordt actief uitgedragen door de Raad van Toezicht, de bestuurder, de schooldirecteuren en de medewerkers.
Wij (leerlingen, medewerkers, bestuur en RvT) zijn ambitieus en stralen dit uit.