Groeien met Lef!


Maatschappelijke opdracht:

-in elke kern kwalitatief goed openbaar onderwijs 
-onze scholen zijn zich bewust van hun veranderende maatschappelijke rol
 

Onderwijs: 

-dit is meer dan het voldoen aan de kwaliteitseisen van de inspectie
-optimaal benutten en waarderen van de verschillende talenten van kinderen
-plezier in leren en een leuke schooltijd
-we verwachten van elkaar bovengemiddelde prestaties
 

Personeel:

-onze medewerkers zijn professionals en ambitieus en blijven zich continu ontwikkelen 
-de medewerker doet er toe, zorgt voor goed onderwijs
 

Huisvesting en inrichting:

-we bieden een uitnodigende leeromgeving met goed geoutilleerde scholen en bijbehorende faciliteiten
-de schoolgebouwen zien er fris en uitnodigend uit
 

Actief uitdragen van de kernwaarden:

-de stichting en de scholen hebben een duidelijk profiel en we onderscheiden ons van andere scholen 
-dit wordt actief uitgedragen door de Raad van Toezicht, directeurbestuurder, schooldirecteuren en medewerkers 
-we (leerlingen, medewerkers, bestuur en RvT) zijn ambitieus en stralen dit uit.