Voor ouders

Wilt u één van onze scholen bezoeken? Dan bent u van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen. U kunt hiervoor een afspraak maken via het contactadres van de school van uw voorkeur.

Ouders en school zijn partners in de opvoeding. Voor een optimaal verloop van de schoolcarrière van een leerling, is het belangrijk dat ze elkaar regelmatig van informatie voorzien. Dat kan zijn over leefregels, talentontwikkeling, vorderingen of eventuele stagnatie, over de sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling, zijn of haar thuissituatie, etc. 
Een regelmatig contact tussen school en ouders kan de samenwerking bij leerproblemen of problemen thuis bevorderen. Het zorgt voor een betere afstemming tussen de opvoeding thuis en op school en stelt scholen in staat om te profiteren van de kennis, het inzicht en de ervaring van ouders.

Onderstaande onderwerpen kunt u downloaden:

Doubleren

Beleid schoolvakanties

Informatieverstrekking gescheiden ouders

Klachtenregeling

Privacy reglement 

Protocol schorsing en verwijdering

Passend onderwijs:

Ondersteuningsplan publieksversie Midden Holland

Publieksversie ondersteuningsplan Passenderwijs

Info ouders algemeen Passend Onderwijs jan. 2014

Info ouders Passend Onderwijs

Ondersteuningsplan van SWV Midden Holland

Ondersteuningsplan van Passenderwijs

Medezeggenschapsstatuut SWV Midden-Holland 

Opr-reglement Midden-Holland

Links naar belangrijke en informatieve websites van instanties en gemeenten:

Gemeente Krimpenerwaard

Gemeente Montfoort

Gemeente Oudewater

Onderwijsinspectie