Voor ouders

Wilt u één van onze scholen bezoeken? Dan bent u van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen. U kunt hiervoor een afspraak maken via het contactadres van de school van uw voorkeur.

Ouders en school zijn partners in de opvoeding. Voor een optimaal verloop van de schoolcarrière van een leerling, is het belangrijk dat ze elkaar regelmatig van informatie voorzien. Dat kan zijn over leefregels, talentontwikkeling, vorderingen of eventuele stagnatie, over de sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling, zijn of haar thuissituatie, etc. 
Een regelmatig contact tussen school en ouders kan de samenwerking bij leerproblemen of problemen thuis bevorderen. Het zorgt voor een betere afstemming tussen de opvoeding thuis en op school en stelt scholen in staat om te profiteren van de kennis, het inzicht en de ervaring van ouders.

Beleidsstukken van Stichting Onderwijs Primair:

Beleidslijn doubleren

Klachtenregeling

Protocol schorsing en verwijdering

Informatieverstrekking gescheiden ouders

Informatie van samenwerkingsverband PO Midden-Holland en Passenderwijs:

Het ondersteuningsplan Passend onderwijs van het samenwerkingsverband PO Midden-Holland voor de planperiode 2018-2022

Bijlagen bij het ondersteuningsplan 2018-2022 samenwerkingverband PO Midden-Holland

Ondersteuningsplan planperiode augustus 2017 – juli 2021 Versie 2019-2020 Passenderwijs

Stroomschema zorg op school

Huishoudelijke reglemenent ondersteuningsplanraad SWV-PO-MH

Bijlagen bij het ondersteuningsplan 2018-2022

 
Links naar belangrijke en informatieve websites van instanties en gemeenten:

Informatie over Passend onderwijs op de site van de Rijksoverheid

Gemeente Krimpenerwaard

Gemeente Montfoort

Gemeente Oudewater

Onderwijsinspectie