Structuur

 

Het interne toezicht is in handen van de Raad van Toezicht van Onderwijs Primair. De Raad van Toezicht is een onafhankelijk orgaan dat zich primair moet richten op het belang van de stichting. De Raad van Toezicht toetst het bestuurlijk handelen, de maatschappelijke doelstellingen en het eigen functioneren. De Raad van Toezicht moet belanghebbenden kunnen verzekeren dat het goed gaat met de stichting en dat er sprake is van goed bestuur. De Raad van Toezicht is de werkgever van het bestuur.

Raad van Toezicht
 

 • J-W. (Jan-Willem) van Riet, Beoogd voorzitter/ contactpersoon wethouders en Remuneratie/HR/sparring partner bestuurder
 • W.M. (Wencke) Boerrigter, Contactpersoon GMR/ Remuneratie/HR
 • B. (Bernard) Drost, Plaatsvervangend voorzitter/communicatie/ contactpersoon gemeente /Financiën/Auditcie
 • F. (Ferdinand) van Kampen, Contactpersoon GMR/Financiën/ Auditcommissie
 • D. (Daan) Zwaneveld, Onderwijs en Kwaliteit
 • M.B. (Marco) Frijlink, Onderwijs en kwaliteit

Bestuur 

Het bestuur is als bevoegd gezag verantwoordelijk voor de instandhouding van openbaar primair onderwijs in de Krimpenerwaard, Oudewater en Montfoort en voor het geven van onderwijs volgens de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs in deze scholen. Het bestuur is de werkgever van de medewerkers van Onderwijs Primair. Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

 • Liesbeth Augustijn.

Scholen

De directeuren van de scholen zijn in hun hoedanigheid van integraal manager primair belast met en verantwoordelijk voor de in- en uitvoering van het beleid op schoolniveau binnen de vastgestelde beleidskaders. Zij vervullen daarbij de rollen van onderwijskundig leider, human resource leider, ondernemer en beheerder. De directeuren leggen verantwoording af aan het bestuur. De schooldirecties bestaan uit:

 • Mevrouw Joanneke Blommenstijn, directeur OBS Prins Claus, Linschoten
 • Mevrouw Ingvild Krikke-Besselink, directeurs OBS De Hobbitstee, Montfoort 
 • Mevrouw Dionne Tieman, directeur OBS De Schakels-UnIQ Athena, Oudewater & OBS Goejanverwelle, Hekendorp
 • Mevrouw Netty Breedveld & Mevrouw Linda Mersel, OBS Flora, Krimpen a/d Lek & OBS Prinses Irene, Krimpen a/d Lek
 • De heer Gert Kooman, directeur OBS De Sterrenboom, Stolwijk
 • De heer André Romeijn, directeur OBS Koningin Emma, Schoonhoven
 • Mevrouw Ilse Verwei & Mireille Burema, directeurs OBS De Vlieger, Schoonhoven
 • Mevrouw Marieke Hagenaars , directeur OBS Kiezel en Kei, Bergambacht
 • Mevrouw Sandra van Gent , directeur OBS De Schakel, Ouderkerk
 • De heer Rien Gebraad, directeur OBS Koningin Wilhelmina, Lekkerkerk
 • Mevrouw Janneke van Tol , directeur OBS Prins Bernhard, Lekkerkerk 
 • De heer Gerrit de Koster, directeur OBS Het Schateiland, Lekkerkerk & OBS De Polstok, Berkenwoude
 • De heer Jos Hennevelt & Mevrouw Mariska Peltenburg, directie De Vlisterstroom, Haastrecht, directeur De Vlisterstroom, Haastrecht
 • Mevrouw Gerda Olivier, OBS De Kromme Draai, Ammerstol
 • Mevrouw Annemiek Boon, directeur OBS De Kranepoort, Gouderak