Structuur

Raad van toezicht

Het interne toezicht is in handen van de Raad van Toezicht van Onderwijs Primair. De Raad van Toezicht is een onafhankelijk orgaan dat zich primair moet richten op het belang van de stichting. De Raad van Toezicht toetst het bestuurlijk handelen, de maatschappelijke doelstellingen en het eigen functioneren. De Raad van Toezicht moet belanghebbenden kunnen verzekeren dat het goed gaat met de stichting en dat er sprake is van goed bestuur. De Raad van Toezicht is de werkgever van het bestuur.

Raad van Toezicht

 • Sjoerd Slagter, Voorzitter RvT, Algemeen/Onderwijs
 • Ronald Rutte, Lid RvT, Financiën
 • Marjel Verhaeren-Sterrenberg, Lid RvT, Personeel & Juridisch
 • Bart Moesbergen, Lid RvT, Huisvesting
 • Hans de Boer, Lid RvT, PR & Communicatie

Bestuur 

Het bestuur is als bevoegd gezag verantwoordelijk voor de instandhouding van openbaar primair onderwijs in de Krimpenerwaard, Oudewater en Montfoort en voor het geven van onderwijs volgens de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs in deze scholen. Het bestuur is de werkgever van de medewerkers van Onderwijs Primair. Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

 • André Lammers, voorzitter Raad van Bestuur a.i.

Scholen

De directeuren van de scholen zijn in hun hoedanigheid van integraal manager primair belast met en verantwoordelijk voor de in- en uitvoering van het beleid op schoolniveau binnen de vastgestelde beleidskaders. Zij vervullen daarbij de rollen van onderwijskundig leider, human resource leider, ondernemer en beheerder. De directeuren leggen verantwoording af aan het bestuur. De schooldirecties bestaan uit:

 • Mevrouw Joanneke Blommenstijn – directeur OBS Prins Claus, Linschoten
 • Mevrouw Ingvild Krikke-Besselink – directeur OBS De Hobbitstee, Montfoort
 • Mevrouw Gerda Olivier– directeur OBS Oudewater, Oudewater
 • De heer Rogier Levy, directeur OBS De Sterrenboom, Stolwijk
 • De heer André Romeijn, directeur OBS Koningin Emma, Schoonhoven
 • Mevrouw Ilse Verwei, directeur OBS De Vlieger, Schoonhoven
 • Mevrouw Mireille Burema, directeur OBS De Vlieger, Schoonhoven
 • De heer Joeri van Beek, directeur OBS De Kromme Draai, Ammerstol
 • De heer Laurens Bakker, directeur OBS Kiezel en Kei, Bergambacht
 • De heer Rien Gebraad, directeur OBS De Schakel, Ouderkerk
 • De heer Jos Hennevelt, directeur OBS Koningin Wilhelmina, Lekkerkerk
 • De heer Gerrit de Koster, directeur OBS Het Schateiland, Lekkerkerk
 • Mevrouw Joanneke Blommenstijn, directeur OBS Prins Bernhard, Lekkerkerk en OBS De Polsstok, Berkenwoude
 • Mevrouw Gerda Olivier, directeur OBS Flora, Krimpen a/d Lek 
 • De heer Joeri van Beek, directeur De Vlisterstroom, Haastrecht
 • Mevrouw Netty Breedveld, directeur OBS Prinses Irene, Krimpen a/d Lek
 • Mevrouw Linda Mersel, directeur OBS Prinses Irene, Krimpen a/d Lek
 • Mevrouw Netty Breedveld, directeur OBS De Kranepoort, Gouderak

Vertrouwenspersoon
 Mevrouw Petra van der Cammen       tel: 06-48484521                    
e-mail: petravandercammen@externevertrouwenspersonen.nl