Structuur

Raad van toezicht

Het interne toezicht is in handen van de Raad van Toezicht van Onderwijs Primair. De Raad van Toezicht is een onafhankelijk orgaan dat zich primair moet richten op het belang van de stichting. De Raad van Toezicht toetst het bestuurlijk handelen, de maatschappelijke doelstellingen en het eigen functioneren. De Raad van Toezicht moet belanghebbenden kunnen verzekeren dat het goed gaat met de stichting en dat er sprake is van goed bestuur. De Raad van Toezicht is de werkgever van het bestuur.
De Raad van Toezicht van Stichting Onderwijs Primair bestaat uit:
Naam                                                                 Functie                          Portefeuille
Mevrouw Teja Ras  MGM                                Voorzitter                     Algemeen/Onderwijs
Vacant                                                                Vice-voorzitter;            Financiën
Mevrouw mr. Laurence van Gelderen          Lid                                 Human Resources
De heer Huib van der Laan                            Lid                                 Huisvesting
De heer Pieter Vermeulen                              Lid                                 PR/ICT

Bestuur 

Het bestuur is als bevoegd gezag verantwoordelijk voor de instandhouding van openbaar primair onderwijs in de Krimpenerwaard, Oudewater en Montfoort en voor het geven van onderwijs volgens de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs in deze scholen. Het bestuur is de werkgever van de medewerkers van Onderwijs Primair. Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
Het bestuur van Stichting Onderwijs Primair bestaat uit:
De heer Bart Jan Geers, voorzitter Raad van Bestuur, tel. 0182-351708, ma t/m vr

Scholen

De directeuren van de scholen zijn in hun hoedanigheid van integraal manager primair belast met en verantwoordelijk voor de in- en uitvoering van het beleid op schoolniveau binnen de vastgestelde beleidskaders. Zij vervullen daarbij de rollen van onderwijskundig leider, human resource leider, ondernemer en beheerder. De directeuren leggen verantwoording af aan het bestuur. De schooldirecties bestaan uit:

 • Mevrouw Titia Verbeek – directeur OBS Prins Claus, Linschoten
 • De heer Peter Rietveld – directeur OBS De Hobbitstee, Montfoort
 • Mevrouw Gerda Olivier– directeur OBS Oudewater, Oudewater
 • Mevrouw Marion Groot, directeur OBS De Sterrenboom, Stolwijk
 • De heer André Romeijn, directeur OBS Koningin Emma, Schoonhoven
 • Mevrouw Ilse Verwei, directeur OBS De Vlieger, Schoonhoven
 • Mevrouw Mireille Burema, directeur OBS De Vlieger, Schoonhoven
 • De heer Rien Gebraad, directeur OBS De Kromme Draai, Ammerstol
 • De heer Laurens Bakker, directeur OBS Kiezel en Kei, Bergambacht
 • De heer Rien Gebraad, directeur OBS De Schakel, Ouderkerk en OBS De Kromme Draai, Ammerstol
 • Mevrouw Antoinette Smit, directeur OBS Koningin Wilhelmina, Lekkerkerk
 • De heer Gerrit de Koster, directeur OBS Het Schateiland, Lekkerkerk
 • Mevrouw Joanneke Blommenstijn, directeur OBS Prins Bernhard, Lekkerkerk en OBS De Polsstok, Berkenwoude
 • De heer Christian de Jong, directeur OBS Flora, Krimpen a/d Lek en De Vlisterstroom, Haastrecht
 • Mevrouw Netty Breedveld, directeur OBS Prinses Irene, Krimpen a/d Lek
 • Mevrouw Linda Mersel, directeur OBS Prinses Irene, Krimpen a/d Lek
 • De Heer Jan Molenaar, a.i. directeur OBS De Kranepoort, Gouderak

Vertrouwenspersoon

 Mevr. M. Paarlberg       tel: 0182-384711                    e-mail: marieke_paarlberg@hotmail.com