Bestuursbureau

Medewerkers  Bestuursbureau

Liesbeth Augustijn, bestuurder.
Vincent van den Houte, bestuursondersteuner.

Wemmy Kroes, HR beleidsmedewerker, tel.nr. 0182-389012, maandag t/m donderdag.

Krista Mesman, beleidsmedewerker Financiën en Control, tel.nr. 0182-389014, maandag,dinsdag & vrijdag.
Martin Nannings, medewerker Financiën, ICT, funtioneel beheer AFAS, tel.nr. 0182-389015. maandag t/m vrijdag.

Joyce van der Meer: medewerker huisvesting, tel.nr. 0182-389010, dinsdag t/m vrijdag.

José Schildwacht: Functionaris Gegevensbeschermer, maandag t/m donderdag. 

Jantine Ijntema, beleidsmedewerker Passend Onderwijs, tel.nr. 0182-389013.
Joanneke Blommenstijn, beleidsmedewerker Onderwijs & Kwaliteit, tel.nr. 0182-389013, dinsdag & woensdag
Alice den Hertog-Scheper, beleidsadviseur Professionalisering & Ontwikkeling,  tel.nr. 0182-389013. dinsdag, donderdag & vrijdagmiddag.