Stafbureau

Medewerkers stafbureau
Liesbeth Augustijn, bestuurder.

Vincent van den Houte, bestuursondersteuner.

Monique Straatsma, personeelsadviseur, tel.nr. 0182-389012, maandag en donderdag.

Krista Mesman, beleidsmedewerker Financiën en Control, tel.nr. 0182-389014, maandag,dinsdag en vrijdag.
Martin Nannings, medewerker Financiën, ICT, funtioneel beheer AFAS, tel.nr. 0182-389015. maandag t/m vrijdag.

Joyce van der Meer: medewerker huisvesting, tel.nr. 0182-389010, dinsdag t/m vrijdag.

Jantine Ijntema, beleidsmedewerker Passend Onderwijs, tel.nr. 0182-389013.
Joanneke Blommenstijn, beleidsmedewerker Onderwijs & Kwaliteit, tel.nr. 0182-389013, dinsdag & woensdag
Alice den Hertog-Scheper, tel.nr. 0182-389013. maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag

Trudy de Zwart, medewerker PSA, tel.nr. 0182-389011 , maandag & dinsdag.