Code goed bestuur

Goed bestuur is een belangrijke voorwaarde voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Daarom hebben de leden van de PO-Raad de code Goed Bestuur ontwikkeld en vastgesteld. De code beschrijft wat de leden van de PO-Raad verstaan onder goed bestuur. Schoolbesturen en intern toezichthouders toetsen de bestuurlijke inrichting en het bestuurlijk functioneren aan de principes van de code. En de code is een leidraad bij keuzes voor inrichting en gedrag binnen de eigen organisatie. Aan de hand van de code goed bestuur van de PO-raad heeft Stichting Onderwijs Primair een code goed bestuur uitgewerkt. 

Hier kunt uw de code goed bestuur van zowel de PO-raad als Onderwijs Primair downloaden:

code goed bestuur van de PO raad

code goed bestuur van OnderwijsPrimair