​Grondslag Onderwijs Primair

Stichting Onderwijs Primair is een stichting voor openbaar onderwijs. Dat betekent dat de kenmerken van het openbaar onderwijs uitgangspunt zijn in ons denken en handelen: 

            – iedereen welkom
            – iedereen benoembaar
            – wederzijds respect
            – waarden en normen
            – van en voor de samenleving
            – levensbeschouwing en godsdienst
 

Kernwaarden Onderwijs Primair

Wij onderschrijven in onze organisatie gezamenlijk de volgende waarden:
            – goed onderwijs ook in de ogen van de kinderen
            – verbinding (op de scholen, binnen de stichting en met de omgeving)
            – passie door vakmanschap
            – veiligheid en ruimte (als voorwaarden om te kunnen groeien)
            – duurzaamheid