OBS Prins Claus

Laan van Rapijnen 26  
3461 GH  Linschoten  
directeur: mevrouw Joanneke Blommenstijn
telefoon: 0348-415652
directie.claus@onderwijsprimair.nl
www.clausschool.nl