OBS De Polsstok

Prins Bernhardstraat 40
2825 BE  Berkenwoude
directeur: de heer Gerrit de Koster
telefoon: 0182-362540
directie.polsstok@onderwijsprimair.nl
www.depolsstok.nl