Welkomstpagina

 • Feestlied

  24 augustus 2015

  Het feestlied zingend gingen we in polonaise het nieuwe schooljaar tegemoet!

  Lees verder
 • Toosten op het nieuwe feestelijke schooljaar

  24 augustus 2015

  In de klassen kreeg iedereen een glaasje en een cakeje en werd er getoost op een goed schooljaar.

  Daarna kwamen de vakantieverhalen.

  Lees verder
 • Dit is het feestlogo

  24 augustus 2015

  Het feestlogo werd onthuld door drie leerkrachten die de meeste jaren op school werken: Coby, Bep en Margriet.

  Lees verder
 • Het feestlogo

  24 augustus 2015

  Het feestlogo komt voor in de hal te hangen. Aan het eind van het jaar wordt het omgewisseld voor een blijvende fotocollage.

  Lees verder
 • Feestelijke start van het nieuwe schooljaar

  24 augustus 2015

  Het nieuwe schooljaar jaar werd feestelijk begonnen met een praatje van de directeur.

  De Prins Clausschool bestaat dit schooljaar 50 jaar. Het hele jaar staan er allerlei feestelijke activiteiten gepland.

  Lees verder
"Je leert beter als je je prettig voelt!"
De Prins Clausschool ligt in het Groene Hart, in het mooie dorp Linschoten. We zijn gehuisvest in een mooi nieuw schoolgebouw dat deel uitmaakt van de Brede School. Wij zijn een openbare school waar kinderen van alle gezindten en nationaliteiten welkom zijn. De missie van de school is: 'Je leert beter als je je prettig voelt'. We werken met elkaar aan een prettige sfeer waarin kinderen een positief zelfbeeld kunnen opbouwen en respectvol met elkaar omgaan. Hierbij hanteren we de principes van de Kanjertraining.

Bij ons onderwijs houden we rekening met verschillen in belangstelling, aanleg en tempo. Ieder kind hoort erbij met zijn talenten en behoeften en wij sluiten hierbij aan. Dit doen wij o.a. door handelingsgericht te werken en door in onze leerlingzorg hier specifiek aandacht voor te hebben. Een verdere uitwerking van onze missie kunt u lezen in de schoolgids.
 
Kijkt u eens rond op onze site en leer de Prins Clausschool (nog beter) kennen.

 

agenda

nIeuws

de groepen

Je leert beter als je je prettig voelt!
Design by AzimDezign Powered by Easy School