Welkomstpagina

 • Boerderijfeest 2015

  11 juli 2015

  Vrijdagochtend 10 juli: ontbijten in de ochtendzon.

  Lees verder
 • Boerderijfeest 2015

  11 juli 2015

  Donderdagavond 9 juli: liedjes zingen, waaronder natuurlijk het bedanklied voor Jan en Bets.

  Lees verder
 • Boerderijfeest 2015

  11 juli 2015

  Vrijdagochtend 10 juli: op de versierde boerenkar naar school.

  Lees verder
 • Boerderijfeest 2015

  11 juli 2015

  Vrijdagochtend 10 juli om 9.30 uur: de warme ontvangst op school.

  Lees verder
 • Boerderijfeest 2015

  11 juli 2015

  Donderdagavond 9 juli: aankomst op de boerderij van Jan en Bets Vlooswijk.

  Lees verder
"Je leert beter als je je prettig voelt!"
De Prins Clausschool ligt in het Groene Hart, in het mooie dorp Linschoten. We zijn gehuisvest in een mooi nieuw schoolgebouw dat deel uitmaakt van de Brede School. Wij zijn een openbare school waar kinderen van alle gezindten en nationaliteiten welkom zijn. De missie van de school is: 'Je leert beter als je je prettig voelt'. We werken met elkaar aan een prettige sfeer waarin kinderen een positief zelfbeeld kunnen opbouwen en respectvol met elkaar omgaan. Hierbij hanteren we de principes van de Kanjertraining.

Bij ons onderwijs houden we rekening met verschillen in belangstelling, aanleg en tempo. Ieder kind hoort erbij met zijn talenten en behoeften en wij sluiten hierbij aan. Dit doen wij o.a. door handelingsgericht te werken en door in onze leerlingzorg hier specifiek aandacht voor te hebben. Een verdere uitwerking van onze missie kunt u lezen in de schoolgids.
 
Kijkt u eens rond op onze site en leer de Prins Clausschool (nog beter) kennen.

 

agenda

nIeuws

de groepen

Je leert beter als je je prettig voelt!
Design by AzimDezign Powered by Easy School