VIJF GELIJKE DAGEN OP KIEZEL EN KEI

Op 10 januari j.l. is in de “Allemaalzaal” een informatiebijeenkomst voor ouders van “Kiezel en Kei” gehouden.

In aanwezigheid van 150 ouders werd door de directie van de school en het bestuur van Onderwijs Primair, in de persoon van de per 1 januari gestarte nieuwe (vaste) bestuurder mevrouw Liesbeth Augustijn, aangekondigd dat met ingang van het schooljaar 2019/2020 het vijf-gelijke dagen-model zal worden ingevoerd.

Aan dit besluit is een lang traject voorafgegaan. Twee enquêtes, diverse commissies en MR-vergaderingen hebben hieraan ten grondslag gelegen.

Het is lastig om voor iedereen de beste beslissing te nemen. Dat is dan ook niet gelukt. De basis ligt nu echter vast en er is duidelijkheid. De komende periode zal gebruikt worden om samen met team en ouders na te denken over de uitwerking van het model.

Tijdens de informatiebijeenkomst is uitleg gegeven over het onderzoek dat de interim-directeur zal gaan houden. Hij gaat gesprekken voeren met teamleden en ouders. Openheid, verbinding en erkenning, zullen hierbij centraal staan.

De bijeenkomst werd afgesloten met positief toekomstgericht verhaal, waarbij alle ouders worden uitgenodigd om in te stappen in de trein naar de toekomst, waaraan iedereen zijn of haar steentje kan bijdragen.Wilko Stoffelen (directeur a.i. Kiezel en Kei)