Onderwijs Primair onderdeel van aos3R!

Stichting Onderwijs Primair gaat intensief samenwerken aan het samen opleiden van aanstaande leerkrachten in aspirant opleidingsschool Regio Rijnmond Rotterdam (aos3R). De regiokaart (zie bijlage)  laat zien dat er rondom ‘het grijze’ Rotterdam (met de erkende Opleidingsschool Boss po) géén Opleidingsschool is én dat er in deze regio door scholen en de Pabo HR veel studenten worden opgeleid. Voor een aantal besturen, scholen en de Pabo Hogeschool Rotterdam is dat een belangrijke reden om zich te ontwikkelen tot volwaardige opleidingsschool voor het primair onderwijs in de regio. 

Aos3R wil vanuit een grote diversiteit aan werkcontexten in een wederkerige samenwerkingsrelatie leerkrachten opleiden en professionaliseren met een sterke professionele identiteit, waarbij het onderzoekend handelen en leren van alle (aanstaande) leerkrachten en docenten centraal staat. 

Kaart AOS Regio Rijnmond Rotterdam