FAQ over de eindtoets van groep 8

Via deze pagina houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

1. Wat heeft Minister Slob de Tweede Kamer nu precies laten weten?
Op 18 maart heeft minister Slob het besluit genomen dat de eindtoets in 2020 niet wordt afgenomen. Van al het onderwijspersoneel wordt nu veel gevraagd. Zij vangen kinderen van ouders met vitale beroepen op en organiseren onderwijs op afstand voor de kinderen die thuis zitten. De minister waardeert enorm hoe het onderwijsveld zich nu voor de leerlingen inspant. Minister Slob van Onderwijs heeft dit dus besloten om de werkdruk voor leraren te verminderen.
 Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs/vragen-over-basis–en-speciaal-onderwijs
 
 
2. Waar wordt de plaatsing in het voortgezet onderwijs nu op gebaseerd?
Doordat de Centrale Eindtoets dit jaar niet doorgaat, worden de schooladviezen van de leerkrachten definitief. Op basis van deze adviezen starten leerlingen op de middelbare school. Dit advies hebben de leerlingen van groep 8 afgelopen periode al gekregen van de leraar. Het advies is gebaseerd op een breed beeld van de ontwikkeling van de kinderen over de afgelopen jaren. Het advies van leraren is altijd al leidend en zal nu ook bepalen in welke stroming kinderen instappen op de middelbare school.
Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs/vragen-over-basis–en-speciaal-onderwijs
 
3. Wat als leerlingen en/of ouders het niet eens zijn met het advies van de school?
Het advies van de basisschool is altijd leidend, met of zonder eindtoets. Dit schooladvies is op basis van de professionaliteit van de leraar. Als ouders het niet eens zijn met het advies kunnen ze in gesprek met de school.
Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs/vragen-over-basis–en-speciaal-onderwijs
 
 
4. Hoe worden kinderen voorbereid op de middelbare school?
Basisscholen zijn gevraagd om hun leerlingen in samenwerking met de scholen voor voortgezet onderwijs op een zo goed mogelijke manier voor te bereiden op hun aanstaande overstap naar het voortgezet onderwijs. Door de ontstane situatie zal dit mogelijk op een later moment extra inzet vereisen, juist voor leerlingen voor wie de overgang naar het voortgezet onderwijs een kwetsbaar moment kan zijn. De PO-Raad gaat dit in overleg met het ministerie en de VO-raad voortvarend oppakken om scholen hierbij te ondersteunen.
Bron: https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/laatste-nieuws-eindtoets-gaat-dit-jaar-niet-door