Vergaderdata

                                                        
De Jaarplanning van de GMR vormt de basis van de agenda's, daarnaast kunnen leden, bestuur en management agendapunten aandragen..

De vergaderingen vinden in principe plaats op het

stafbureau van Stichting Onderwijs Primair

't Vaartland 3-5

2821LH Stolwijk

Aanvang steeds 20.00 uur