Vergaderdata GMR

De Jaarplanning van de GMR vormt de basis van de agenda's, daarnaast kunnen leden, bestuur en management agendapunten aandragen. De vergaderingen vinden plaats op het bestuursbureau te Stolwijk. Aanvang: 19:30u.

De vergaderdata van 2019-2020:

Dinsdag 1 oktober 2019

Woensdag 16 oktober 2019 met RvT

Dinsdag 10 december 2019

Donderdag 30 jan. 2020

Dinsdag 3 maart 2020

Dinsdag 21 april 2020

Dinsdag 19 mei 2020

Dinsdag  23 juni 2020 met RvT