Vergaderdata

De Jaarplanning van de GMR vormt de basis van de agenda's, daarnaast kunnen leden, bestuur en management agendapunten aandragen..

De vergaderingen vinden in principe plaats op het stafbureau van Stichting Onderwijs Primair

't Vaartland 3-5

2821LH Stolwijk