Vergaderdata

De GMR heeft in het schooljaar 2016-2017 zeven vergaderingen gepland:

(Weet U dat deze vergaderingen openbaar zijn en dat belangstellenden van harte welkom zijn.)
 

       Maandag     5 september  2016

       Donderdag  6 oktober       2016

       Dindag        22 november 2016

       Donderdag  19 januari      2017

       Woensdag   15 maart        2017

       Maandag     10 april          2017

       Woensdag    14 juni          2017

      

       Een extra vergadering kan worden gehouden om specifieke agendapunten 
       uitgebreider te kunnen bespreken.                                                                                      

 

De Jaarplanning van de GMR vormt de basis van de agenda's, daarnaast kunnen leden, bestuur en management agendapunten aandragen..

De vergaderingen vinden in principe plaats op het

stafbureau van Stichting Onderwijs Primair

Hoofdstraat 69

2861AL Bergambacht

Aanvang steeds 20.00 uur