Reglementen

In het kader van de nieuwe Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) heeft de GMR een medezeggenschapsreglement en een huishoudelijk reglement vastgesteld.

In het medezeggenschapsreglement staat de nadere officiële uitwerking van de bevoegdheden omschreven. In het huishoudelijke reglement van de raad zijn de praktische onderlinge afspraken vastgelegd.

De artikelen 21 tm 24 van het medezeggenschapsreglement geven een overzicht van de taken en bevoegdheden van de GMR.

Beide documenten kunt hier inzien:

Medezeggenschaps Reglement GMR Onderwijs Primair    
Huishoudelijk Reglement GMR Onderwijs Primair