GMR

Welkom op het informatiedeel van de GMR

(Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad)
van Stichting Onderwijs Primair.

Iedere MR van de afzonderlijk scholen heeft een vertegenwoordiger in deze raad gekozen.

De raad bestaat uit 16 leden (wij streven naar een gelijke verdeling tussen oudergeleding en personeelsgeleding).

Op de items hieronder kunt u klikken voor verdere informatie.