GMR
GMR

Welkom op het informatiedeel van de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) van stichting Onderwijs Primair. Iedere MR van de afzonderlijk scholen heeft...
Meer informatie

Visie

De Stichting Onderwijs Primair heeft een GMR ingesteld bij de oprichting van de stichting (Artikel 14 WMO). Het is het...
Meer informatie

Leden

Ledenlijst GMR Onderwijs Primair: Sandra van Gent, OBS Flora, leerkracht Vacature, OBS Het Schateiland, leerkracht Judith den Bleijker, OBS De...
Meer informatie

Vergaderdata

                                                         De Jaarplanning van de GMR vormt de basis van de agenda's, daarnaast kunnen leden, bestuur en management agendapunten aandragen.. De...
Meer informatie

Reglementen

In het kader van de nieuwe Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) heeft de GMR een medezeggenschapsreglement en een huishoudelijk reglement...
Meer informatie