GMR
GMR

Welkom op het informatiedeel van de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) van stichting Onderwijs Primair. Iedere MR van de afzonderlijk scholen heeft...
Meer informatie

Visie

De Stichting Onderwijs Primair heeft een GMR ingesteld bij de oprichting van de stichting (Artikel 14 WMO). Het is het...
Meer informatie

Leden

Ledenlijst GMR Onderwijs Primair: Sandra van Gent, OBS Flora, leerkracht Vacature, OBS Het Schateiland, leerkracht Judith den Bleijker, OBS De...
Meer informatie

Vergaderdata

De GMR heeft in het schooljaar 2016-2017 zeven vergaderingen gepland: (Weet U dat deze vergaderingen openbaar zijn en dat belangstellenden van...
Meer informatie

Reglementen

In het kader van de nieuwe Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) heeft de GMR een medezeggenschapsreglement en een huishoudelijk reglement...
Meer informatie