GMR
Leden

Ledenlijst GMR Onderwijs Primair: ‚Äč   Anja Klootwijk, OBS Prins Bernard, personeel Angelique Westgeest, OBS De Schakel, personeel Ruud Boland,...
Meer informatie

Vergaderdata

De Jaarplanning van de GMR vormt de basis van de agenda's, daarnaast kunnen leden, bestuur en management agendapunten aandragen.. De vergaderingen...
Meer informatie

GMR

Welkom op het informatiedeel van de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) van stichting Onderwijs Primair. Iedere MR van de afzonderlijk scholen heeft...
Meer informatie

Visie

De Stichting Onderwijs Primair heeft een GMR ingesteld bij de oprichting van de stichting (Artikel 14 WMO). Het is het...
Meer informatie

Reglementen

In het kader van de nieuwe Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) heeft de GMR een medezeggenschapsreglement en een huishoudelijk reglement...
Meer informatie